Арт -терапія та Нейропсихологічна корекція | Педіатр і Я

Арт-терапія та Нейропсихологічна корекція

Арт-терапія

Арт-терапія - це система занять, спрямованих на розвиток усіх сторін особи дитини в процесі художньої та ігрової діяльності.

Метод використовується при широкому спектрі проблем, особливо, коли мова заходить про дітей з обмеженими можливостями, з таким діагнозом як аутизм, синдром Дауна, ДЦП, затримка розвитку мови, дефіцит уваги, гіперактивність, а також при дитячих страхах, фобіях, неврозах, енурезі. В процесі терапії відбувається корекція емоційної поведінки за допомогою малювання, ліплення, конструювання з природних матеріалів, казок.

Значущість цього методу полягає в тому, що арт-терапевтичне середовище психологічно безпечне і вільне. Процес арт-терапії викликає у дітей позитивні емоції, допомагає здолати пасивність, сприяє формуванню активнішої життєвої позиції. Дитина переживає задоволення, яке виникає в результаті виявлення прихованих умінь і їх розвитку.

Будучи засобом невербального (тобто безсловесного) спілкування арт-терапія особливо цінна для тих, хто недостатньо добре володіє мовою, кому важко виразити свої думки в словах.

Форми і методи роботи підбираються індивідуально залежно від завдань курсу і віку дитини. Арт-терапевт використовує прийоми роботи з фарбами, пластиліном, папером, малювання на піску, роботу з "кінетичним" піском. Для дітей, які починають говорити, важливим моментом є стимуляція мови в процесі творчості.

Форми заняття і частота проведення АРТ-терапії визначаються і призначаються індивідуально на консультації з фахівцем.

Види послуг та вартість:

Арт-терапія з дитиною (30 хв) - 300 грн.

Нейропсихологічна корекція

Нейропсихологічна корекція - це спеціальний комплекс корекційно-розвиваючих методик, які направлені на стимуляцію, розвиток і формування погодженої, скоординованої діяльності різних структур мозку. 

Мета методики - впливаючи на сенсорно-моторний рівень, з урахуванням загальної закономірності індивідуального розвитку організму дитини, активізувати роботу усіх вищих психічних функцій (пам'яті, мислення,  мови,  уваги,  сприйняття)

Нейрокорекція - це один з ефективних методів допомоги дітям, який сприяє:

• Активізації розумових процесів

• Стабілізації емоційного стану

• Поліпшенню уваги, пам'яті, сприйняття, мови

• Дитина краще регулює власну поведінку

• Покращуються механізми адаптації до навколишнього світу

• Зникають агресивні реакції і поведінка

Нейропсихологічну корекцію можна розпочинати дітям вже з раннього дошкільного віку, а також вона дає відмінні результати з  школярами   і підлітками.  Особливо показана при таких видах порушення розвитку, як: 

• СДУГ (Синдром дефіциту уваги і гіперреактивності)

• ЗМР і ЗПМР (Затримках мовного і психо - мовного розвитку)

• Алалія, дизартрія, дизграфія, дислексія

• Аутизм і аутистичний спектр

• ДЦП

Нейропсихологіна корекція будується на системному підході до корекції і    реабілітації (розвитку здібностей) дитини, яка включає рухові і когнітивні методи. Ми працюємо над усіма навичками відразу, з урахуванням ієрархії і взаємодоповнюючого впливу.

Рухова корекція включає наступні стандартні блоки вправ:

- Дихальні вправи - з них розпочинається зайняття. За допомогою цих вправ у дитини виробляється навичка правильного дихання;

- Тілесні вправи;

- Окорухові вправи.

- Когнітивні методи орієнтовані на формування навичок уваги і подолання стереотипів, розвиток зорової і слухо - мовній пам'яті, придбання комунікативних навичок, розуміння причино - слідчих понять і послідовності дій

Етапи нейрокорекції (Як правило, виділяються чотири етапи):

- Діагностичний етап. На цьому етапі за допомогою нейропсихологічного обстеження виявляють актуальний рівень розвитку і знань дитини, виділяють особливості функціонування мозкових структур, а також розробляють індивідуальну корекційну програму.

- Настановний етап. Цей етап спрямований на створення мотивації і активної установки на проходження нейропсихологічної корекції. Встановлюється емоційний контакт.

- Корекційний етап. Здійснюється програма нейрокорекції відповідно до розробленого раніше плану.

- Оцінка ефективності корекційної роботи. Проводиться контрольне нейропсихологічне обстеження, яке дозволяє зафіксувати результат корекції.

Види послуг та вартість: 

Діагностика перед нейрокорекцією - 450 грн

Нейрокорекційне заняття з психологом (40 хв.) - 450 грн

Нейрокорекційні заняття з психологом (10 занять - 40 хв.) - 4000 грн

МОЗОЧКОВА СТИМУЛЯЦІЯ 

В результаті більш ніж 30-річних досліджень і спостережень, група американських учених під керівництвом Френка Більгоу розробила унікальну програму стимуляції мозочка.

Стимуляція мозочка - це система вправ, спрямована на зміни загальної роботи мозку через тренування мозочка. Мозок розробляє нові нейронні мережі (ефективніші і досконаліші), що у свою чергу збільшує продуктивність мозкової діяльності. Програма стимуляції мозочка побудована таким чином, що в процесі виконання вправ на підтримку балансу, мозок постійно вимушений інтегрувати рухові, сенсорні, зорові, слухові, тактильні функції, а також функції моторного планування і підтримки балансу. Таким чином, кількість нейронних зв'язків значно збільшується, а передача інформації з однієї ділянки мозку в іншу покращується і прискорюється, що дозволяє успішно справлятися із завданнями інтелектуального плану.

Програма стимуляції мозочка ефективна при наступних проблемах:

Затримка мовного розвитку різного ступеня тяжкості.

• Дисграфія, дислексія.

• Затримка психомовного розвитку

• СДУГ

• Аутизм

• Алалія

• Логоневроз (заїкання)

• Незібраність, підвищена відволікання.

• Мінімальна мозкова дисфункція (ММД)

• Проблеми координації рухів

• Труднощі самоконтролю

• Поведінкові порушення, часті перепади настрою, імпульсивність

• Понижена шкільна успішність, труднощі в засвоєнні шкільної програми

• Відставання в розвитку моторики

 Як проходить заняття

Програма стимуляції мозочка включає вправи на рівновагу, координацію рухів, розвиток зорово-моторної координації. Найбільш ефективна стимуляція мозочка в комплексі із зайняттям логопеда, психолога, дефектолога.

Види послуг та вартість:

Мозочкова стимуляція (20 хв.) - 250 грн

 

Аудіотерапія по методу А. Томатиса (Tomatis Besson) 

Метод Альфреда Томатиса - це система слухових тренувань. Мета методу полягає в тому, щоб поліпшити здатність і можливість мозку сприймати і переробляти слухову інформацію.

Нашими фахівцями використовується устаткування Tomatis Besson of Switzerland.

У чому його особливості і переваги:

Ключовим приладом системи Tomatis Besson є "електронне вухо", за допомогою якого відбувається обробка звуку (затримка, прецесія і фільтрація по частоті). Усі ці операції проводяться в режимі реального часу, а не в записі. Звук увесь час "дивує вухо". Такий підхід реалізує в повному об'ємі Томатис-метод, а не просто Томатис ефект.

Tomatis Besson має функцію балансу, що допомагає зробити таким, що веде праве вухо пацієнта (а це одна з центральних ідей Томатис). Важливість цього полягає в умінні коригувати швидкість обробки слухової інформації. У апараті використовуються тільки дротяні навушники з датчиком кісткової провідності, який вібрує з частотою звукового сигналу з певною прецесією (випередженням) і передає цю вібрацію на кістку черепної коробки. Така особливість провідності навчає слухову систему правильно реагувати на аудіосигнал. Тільки з дротяними навушниками можливо налагодити баланс прецесія і незалежне регулювання гучності звучання повітряного і кісткового каналів. Тому для Томатис-терапії рекомендовані тільки дротяні навушники.

Важливий етап в роботі - активна (не у записі!) робота з голосом самої дитини. Для цього фахівцями використовується апаратура з можливістю налаштування зворотного зв'язку між голосом і слуханням.

Тільки на устаткуванні Tomatis Besson of Switzerland доступний повний діапазон частот від 125 Гц до 9000 Гц, що передбачено в Томатис-методі.

Апарат Tomatis Besson реалізує індивідуальний підхід з першого курсу "Томатис" терапії. Усі програми складаються фахівцем для кожного пацієнта виключно під його індивідуальні особливості. 

Окрім основних проблем психомоторного і мовного розвитку ефективність застосування методу Томатис також доведена в таких ситуаціях як складнощі адаптації дітей в новому колективі (школа, дитячий сад), нервові розлади, фобії, заїкання, енурез, нервові тики, зниження самооцінки, відсутність мотивації, неврози, депресії, післяпологова депресія, виправлення наслідків стресу, хронічна і професійна втома, емоційний розвиток і особовий рівновага.

Як проводиться терапія:

Серія занять (курс) розпочинається з консультації Томатис-терапевтом і первинної діагностики перед 1 курсом (суб'єктивна аудіометрія по методу Альфреда Томатиса (аудио-психо-фонология)). Діагностика дозволяє скласти індивідуальну програму зайняття для кожного пацієнта.

Під час зайняття пацієнт слухає музику через навушники підключені до "електронного вуха". При цьому "електронне вухо" фільтрує музику, примушуючи слухову систему (а значить і мозок) працювати ефективніше.

 

Під час тренування дитина може грати, малювати або займатися будь-яким спокійним видом діяльності, може спати. Фахівець в період терапії проводить налаштування апаратура, прописана після діагностики, з потреби, включається в роботу з дитиною. "З потреби", оскільки для дитини важливо максимально зануриться в центр терапевтичної музики. Батьки можуть бути присутніми на зайнятті і грати з дітьми.

Після завершення кожного курсу проводиться діагностика з метою оцінки ефективності.

У яких випадках протипоказана терапія?

- епілептична активність

- гострий період будь-яких захворювань

- важка артеріальна гіпертензія

- пухлинні захворювання

Перед початком аудіотерапії проводитися електроенцефалографія (ЕЕГ). Зайняття можна розпочинати з 2-3 літнього віку.

Період слухового тренінгу тривалий, оскільки мозок "вчиться" тільки через 40-45 годин.

Тривалість курсів "Томатис - терапії" і особливості проведення:

1 курс - складається з 15 щоденних занять з 2 години кожне. На першому курсі окрім 2-х діагност (первинною і завершальною) проводиться проміжна.

Подальші курси складаються з 8 занять з 2 години кожне.

Для досягнення максимального ефекту від методу "Томатис-терапії" важливо пройти 4 обов'язкові курси і дотримуватися правильних інтервалів між ними. Інтервал між 1 і 2 курсами складає 6-8 тижнів, між подальшими - 4-6 місяців.

Подальші перерви індивідуальні, прописуються після діагностики.

Види послуг та вартість:

Суб`єктивна аудіометрія за методикою Томатіс (діагностика) дослідження - 500 грн.

Томатіс курс 1 (діагностика + 15 занять по 2 год.) - 11500 грн.

Томатіс курс 2 (діагностика + 8 занять по 2 год.) - 11500 грн.

Томатіс курс 3 (діагностика + 8 занять по 2 год.) - 10300 грн.

Томатіс курс 4 (діагностика + 8 занять по 2 год.) - 10300 грн.

Статті та Поради